חתימה על כרטיס אד"י, חשובה ככל שתהיה ובעלת חובה מוסרית עליונה, אינה יכולה וצריכה לאפשר תרומת איברים למחבלים.

האבסורד שאדם שנרצח בפיגוע על ידי מחבל, שיוכל לזכות באיבריו כדי להציל את חייו, הוא עניין שאותו אי אפשר ואסור לקבל.

לעומת זאת, מאז פרסום הידיעה הייתה עלייה של 500 אחוזים בחתימה על הכרטיס, על ידי השמאל כמובן.

צפו ושתפו.