פנייה בעלת תוכן קשה מנשוא, על ידי מתלוננת שנראתה על פניו נורמטיבית, התבררה כניצול ציני.

בשל תוכן הפנייה, ועל פניו שאכן נשמעה הזויה, היה קושי רב להתעלם ממנה – שכן אם קרה דבר שכזה אין לכך מחילה.

לבסוף, לאחר פנייה למשטרה לשם חקירת האירוע התברר כי מדובר בשקר צרוף.

צפו בסרטון.