סרטון מזעזע מתעד שוד אלים בו ניתן לראות איך מפעילים השודדים אלימות ברוטלית כלפי אישה הנמצאת במקום והכל לשם תאוות בצע.