לראשונה נורו רקטות S5 על שדרות
שהצליחו לחדור את ההגנה של מערכת כיפת ברזל וליפול באזור מיושב , זו הסיבה האמיתית לתגובה המוגבלת של צה"ל על הירי אתמול עד שיבדק הכשל ההגנתי במערכת .

הטיל שנפל אתמול בשדרות