בסרטון ניתן לראות את מה שבאמת מתרחש בבית ספר מוסלמי בצפון אנגליה.

המטיף שוטף את מוחם של ילדים צעירים לשנאה ורוע כלפי כל בן אנוש שאינו מוסלמי, ובעיקר שנאה כלפי מוסלמים שאינם מאמינים אדוקים.

כמו כן, הסרטון מציג את היחס האלים כלפי ילדים אשר אינם משתלבים כמצופה מהם, ומקבלים יחס של כופרים ו"עבדי השטן" ולו רק בשל תספורת שאינה מוגדרת "כמוסלמית".

האבסורד – בעת בחינה שגרתית מטעם הרשויות – נקבע כי בית בספר מקדם סובלנות והרמוניה בחברה.

עצוב כי בית הספר המלמד שנאה ומטיף לרוע נחשב מטעם הרשויות ליוקרתי המקבל מעמד של כבוד.