לדעתו של יהורם גאון, האירוע בנבי סאלח היה צריך להיגמר במעצרה של עהד – ודי. אז למה דמויותיהן של בני משפחת תמימי עדיין מרצדות על המסך שלנו, בטלוויזיה שלנו? מה קרה להיגיון הפשוט?

תודה לגל"צ