יהורם גאון – Yehoram Gaon היקר עלה להר הבית ולא הבין מדוע מדינת ישראל והתקשורת מתייחסת אליו כמפגין שעלה לעורר פרובוקציה.
באמת למה ?