אזרחי ישראל חשופים לטרור וסכנות מכל עבר אך כלל לא מודעים למצב.

התקשורת ורשויות המדינה בוחרים באופן שיטתי לפרסם ולחשוף, אם בכלל, את שמתרחש בצורה מסולפת התואמת את העמדות והאג'נדה מאחריה הם עומדים.

צפו ושתפו במה שבאמת מתרחש במדינת ישראל.