דוכן אחד ושני אנשים קטנים…
הקמנו דוכן בפורום חברה כהרגלנו ומצאנו שני חברים טובים שפחות שולטים בפה אלא יותר בידיהם והעיפו לנו חוברות, טוב נו…
שוב הם תקפו, שוב הם נטשו ושוב הם יחרטטו.

כל זה לא מפתיע שאלו המרצים באוניברסיטה העברית: