בתחילת שנת 2018 ובהוראת ראש הממשלה, על רשות האוכלוסין וההגירה לסרב הארכה של אשרת שהייה של אלפי מסתננים מאריתריאה ומסודן, ובכך יצטרכו אלו לעזוב את ישראל בתוך 90 ימים או להכלא. כל אלו פרט לקבוצות מוחרגות ובניהן ילדים, נשים, בני 60 ומעלה, הורים לקטינים הסמוכים על שולחנם, הסובלים מבעיות רפואיות או נפשיות חמורות וקורבנות עבדות וסחר בבני אדם. כ–6,000 מבקשי מקלט שטרם נענו לא יידרשו לעזוב.

כבר מספר שבועות שנערכת הרשות לאוכלוסין והגירה לביצוע הוראות הממשלה ובראשם ראש הממשלה נתניהו, שר הפנים אריה דרעי והשר לביטחון הפנים גלעד ארדן.

היקף העלות הכספית לביצוע ההחלטה ולהעזיב את השוהים הלא חוקיים לעת הזו, נראה כי עומד על 300 מיליון שקלים, כאשר יש מעל 40,000 מסתננים להם במסגרת ההליך ישולמו מענקים ויממומנו כרטיסי טיסה. בשלב הראשוני המעבק שיוצע לכל מסתננן יעמוד על סף 3,500 דולר, והוא ילך ויפחת. לעת הזו, ההליך טרם התממש בשל מחלוקות תקציביות.

נראה כי להערכה התקציבית יש להוסיף גם עלויות של כליאת המסרבים לעזוב את ישראל. לעת הזו, הערכת שירות בתי הסוהר היא כי הדרישה לביצוע התוכנית תביא לכליאתם של עוד מאות אפריקאים ובשל כך יהיה צורך להוסיף מספר רב של סוהרים ולהגדיל את יחידת נחשון, המלווה את הכלואים לדיונים משפטיים.

רשות האוכלוסין מסרה לבג"ץ, כי מתחילת שנת 2014 ועד סוף ספטמבר בשנת 2017 עזבו את ישראל כ–15,800 אפריקאים — כ–9,200 אריתראים, כ–5,300 סודאנים וכ–1,300 ממדינות אחרות באפריקה. כאשר כאמור לעיל, כל אחד מהעוזבים קיבל מענק בסך 3,500 דולר, בנוסף למימון כרטיסי הטיסה. תחילה עזבו מבקשי המקלט בעיקר למדינות מוצאם ולמדינות שלישיות, אך בשנתיים האחרונות חל שינוי ויעד העזיבה העיקרי הוא מדינות מערביות אחרות, ובראשן קנדה, שם הם זוכים למעמד ולזכויות נרחבות. כך, כ–64% מהאפריקאים שעזבו את ישראל בתשעת החודשים הראשונים של השנה יצאו למדינות מערביות, כ–20% לאוגנדה ולרואנדה, וכ–16% לאריתריאה ולסודאן.

המוקד לפליטים ולמהגרים עתר השבוע לבג"ץ בדרישה להורות למדינה לא לגרש מבקשי מקלט אפריקאים שניסו להגיש בקשת מקלט ולא הצליחו. בעתירה צוין כי זה זמן רב יש קושי להגיש בקשות מקלט בישראל, בשל עומס ביחידת ה־RSD המטפלת בבקשות אלה.

קרדיט ותודה לעיתון 'הארץ'.